[ Uždaryti ]

[ In English ]

Statistika
Lito ir užsienio valiutų santykiai.
Nuotolinio iškvietimo funkcijos pateikia Lietuvos banko nustatytus lito ir užsienio valiutų santykius.
  1. WebService-as getExchangeRate po euro įvedimo visais atvejais neveiks (grąžins klaidos požymį). Jis ir kiti dabar esantys Service-ai neveiks (negrąžins istorinių valiutų kursų iki euro įvedimo) ir nepriklausys nuo pateikto užklausos parametro Date.
  2. Po euro įvedimo veiks nauji Web Service-ai, jie teiks valiutų santykius nacionalinės valiutos – euro – atžvilgiu pagal užklausos pateikiamą datos parametrą. Visais atvejais nauji Service-ai grąžins vienodos struktūros atsakymą – valiutos santykį su nacionaline valiuta (pvz. nacionalinė valiuta euras: 1.353USD=1EUR; 138.68JPY=1EUR; nacionalinė valiuta litai (istoriniai kursai iki euro įvedimo): 1USD=2.64LTL). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad valiutų santykiai bus skelbiami kitu formatu negu iki šiol, t.y. kiek užsienio valiutos vienetų vertas vienas euras, tuo tarpu šiuo metu skelbiamas kursas yra kiek litų už atitinkamą kiekį užsienio valiutos.
  3. WebService-ų specifikacijų projektai ir paaiškinimai bus pateikiami netrukus po oficialaus sprendimo dėl euro įvedimo. Lietuvos bankas nuo 2014 m. spalio 1 d. ketina retransliuoti Europos centrinis bankas skelbiamus euro ir užsienio valiutų santykius per naujuosius Web Service‘us. Tuo tarpu kitus, negu skelbia ECB, užsienio valiutų santykius Lietuvos bankas pradės skelbti 2014 m. gruodžio pabaigoje.
Lietuvos banko paskolų palūkanų normos.
Nuotolinio iškvietimo funkcijos pateikia aktualias bei istorines Lietuvos banko paskolų palūkanų normas.
Bankų sistemos likvidumo būklės rodikliai.
Nuotolinio iškvietimo funkcijos pateikia aktualius bei istorinius Bankų sistemos likvidumo būklės rodiklius.
VILIBID ir VILIBOR.
Nuotolinio iškvietimo funkcijos pateikia aktualias bei istorines VILIBID ir VILIBOR palūkanų normas.
Mokėjimai
Mokėjimo sistemų tikrinimo funkcijos.
Nuotolinio iškvietimo funkcijos leidžia atlikti patikrinimus naudojant mokėjimo sistemų žinynus.
Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos VPAS tikrinimo funkcijos.
Nuotolinio iškvietimo funkcijos leidžia atlikti patikrinimus naudojant vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos VPAS žinynus.

www.LB.lt

Pasiūlymai ir komentarai